VII CONCURS DE RELATS BREUS

Del 2 d’Octubre al 24 de Novembre de 2023

P R E M I S :
1 ª| 2 ª  C A T E G O R I A   M A T E R I A L   E S C O L A R
3 ª| 6 ª  C A T E G O R I A  U N A   T A B L E T A  AL  G U A N Y A D O R / A

Veure cartell

Bases Concurs

10/18/2023

Altres esdeveniments que et pot interessar